A projektről részletesen

A központi épület rekonstrukciója és korszerűsítése

Az Egyetem központi épülete – közkeletű nevén a Zeneakadémia épülete – a Budapest VI. Liszt Ferenc tér 8. szám alatti zenepalota, mely 1907-ben épült Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján. Az épület vonzerejét – az intézmény története mellett – páratlan miliője, építészeti értéke adja. Az épületet gazdag külső és belső iparművészeti és képzőművészeti anyaga a magyar és közép-európai szecesszió kiemelkedő műremekévé avatja. Képzőművészeti értékeihez tartozik: Strobl Alajos Liszt szobra, Telcs Ede fríze, Maróti Géza géniuszai. A belső tér esztétikai világát a Zsolnay porcelángyár pirogránit és eozinmázas burkolatai, Róth Miksa mozaikjai és színes üvegablakai, valamint Körösfői-Kriesch Aladár freskói határozzák meg. Kevésbé ismert tény, hogy az épület Magyarország első vasbeton vázas középülete, a szerkezeti tervező Zielinski Szilárd tartószerkezeti megoldásai ma is figyelemre méltóak. Előbbieknek megfelelően az épületet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 1. számú melléklete, mint az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemléket tünteti fel.

A rekonstrukció előkészítéseként 2002-ben készült el az épület műemléki tudományos dokumentációja (Hild-Ybl Alapítvány, Bor Ferenc) és az előzetes szakági restaurátori kutatások. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, az Oktatási Minisztérium, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2003-ban építészeti tervpályázatot írt ki a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri műemlék épületének rekonstrukciójára. A továbbtervezésre kiválasztott pályamű (amelynek felelős építész vezető tervezői Magyari Éva, Pazár Béla, Potzner Ferenc) alapján 2004-ben elkészült a beruházás építészeti, műszaki koncepcióját megfogalmazó tanulmányterv. Az Egyetem 2007. őszén a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó szabályainak figyelembe vételével közbeszerzési eljárást indított a tanulmányterv alapján kidolgozandó építési engedélyezési-, majd kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen a tervdokumentációk elkészítésére az MNDP Építőművészeti Kft-vel kötött szerződést.

 

További részletek:

→ Tervezési program
→ Speciális technológiák (IKT, oktatástechnika,színpadtechnika-szcenika, stúdiótechnika)
→ Épületgépészet, épületvillamosság
→ Épületakusztika, zaj- és rezgésvédelem
→ Belsőépítészeti kialakítás
→ Épületszerkezetek, falszerkezetek nedvesség elleni védelme
→ Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, akadálymentesítés
→ Szolgáltatási területek: büfé, catering
→ Gépészeti és szociális helyiségek, takarítás és hulladékkezelés
→ Az oktatás megújuló terei
→ A hangversenytermek és kiszolgáló terei, közönségforgalmi területek
→ A korszerűsített épület funkcionális kialakítása
→ A tervezést megalapozó tanulmányok és a tervezés alapelve
→ Szakhatósági egyeztetések, építési engedély

 

A Wesselényi utcai új oktatási épület kialakítása

A Liszt Ferenc téri épület meglévő kapacitásproblémái, valamint az egyetemi működés jstratégiai fejlesztése csak egy új épület bevonásával oldhatók meg. Ezt az épületet az Egyetem a Budapest VII. Wesselényi utca 52. sz. alatt találta meg, ahol korábban a fővárosi fenntartású, középfokú oktatási intézmény, a Modell Divatiskola működött. Az épületet az Oktatási Minisztérium közvetítésével Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 987/2006. (V. 25.) számú rendeletével a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek ajándékozta, melyet a 2006. június 1–én kelt ajándékozási szerződés, valamint a 2007. október 16-án kelt tulajdonátruházó nyilatkozat rögzít. A kontraktus alapján az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője az Egyetem lett.

 

További részletek:

→ Tervezési program
→ Speciális technológiák (IKT, oktatástechnika, stúdiótechnika)
→ Épületgépészet, épületvillamosság
→ Épületakusztika, zaj- és rezgésvédelem
→ Belsőépítészeti kialakítás
→ Épületszerkezetek, falszerkezetek nedvesség elleni védelme
→ Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, akadálymentesítés
→ Szolgáltatási területek: büfé, catering
→ Gépészeti és szociális helyiségek, takarítás és hulladékkezelés
→ Az egyetemi központi adminisztráció elhelyezése
→ Az oktatás és az önálló hallgatói munka, hallgatói szolgáltatások terei
→ Az épület funkcionális kialakítása
→ A tervezést megalapozó tanulmányok és a tervezés alapelve
→ Szakhatósági egyeztetések, építési engedély

 

Gyakorlóiskolai (konzervatóriumi) képzést, művész-tanárképzést szolgáló eszközök fejlesztése

A művészetoktatás, ezen belül a középfokú tanárok képzése sajátos területe a tanárképzésnek, mivel középfokon már csak azok tanulnak művészeti iskolákban, akik professzionális szinten művelik az adott művészeti tevékenységet. Az infrastrukturális hátteret ez a körülmény, illetve az adott művészeti ág határozza meg. Jelen esetben – zenei képzésről lévén szó – a zenetanítás és az ahhoz tartozó tanárképzés egyaránt hatalmas és professzionális hangszerpark fenntartását teszi szükségessé. A hangszerek rendeltetésszerű tárolása, használata, fenntartása és szállítása önmagában is számos járulékos költséget generál, speciális eszközök és módszerek alkalmazását kívánja. Az előbbieken túlmenően a gyakorlóiskolai művész-tanárképzés specialitásai:

  • a tantermekben szeparáltan, de a tanítási folyamat követését nem akadályozó módon kell tartózkodnia a tanárjelölteknek,
  • a próbatanítások rendszeres rögzítésének, visszajátszásának és elemzésének lehetőségét meg kell teremteni,
  • rendelkezésre kell állnia azoknak a pedagógiai kiadványoknak, középiskolai segédanyagoknak, amelyekkel a mestertanár útmutatásai szerint megismerkednek,
  • rendelkezésre kell állnia azoknak az eszközöknek, amelyek a modern oktatási módszerek (interaktív oktatás, differenciált oktatás, integrált nevelés, tehetséggondozás stb.) bemutatásához és alkalmazásához szükségesek.

A projektelem keretében megújul a gyakorlóiskolai képzést szolgáló hangszerpark (zongorák, egyéb nagy testű hangszerek, ütőhangszerek) és tartozékai, az oktatást szolgáló bútorok, mobíliák (pl. kottaállványok). A Bartók Konzervatóriumot korszerű oktatástechnikai és IKT eszközökkel szereljük fel (AV eszközök, interaktív táblák, porfilces táblák, multimédiás számítógépek, stb.). Az előbbi eszközöket oktatási segédletek, kották és egyéb, a konzervatóriumi oktatással és a tanárképzéssel összefüggő információs eszközök beszerzése teszi teljessé. A fejlesztés tárgyi eleme a konzervatóriumi – gyakorlóiskolai képzés sajátosságaiból következően a középfokú és a felsőfokú zenei oktatásban résztvevőket egyaránt érinti, így az Egyetem képzési rendszerének teljes vertikumára közvetlenül kihat.

 

Hangszerbeszerzés

Az Egyetem jelentős hangszerállománnyal rendelkezik, melynek túlnyomó részét a billentyűs hangszerek, elsősorban a zongorák alkotják (csupán a Liszt Ferenc téri épületben 85 zongora található). E nagy értékű hangszerek a mindennapok során hatalmas igénybevételnek vannak kitéve, így különösen érzékenyen reagálnak a kedvezőtlen környezeti hatásokra. Az elmúlt évtizedek infrastrukturális adottságai sajnos nem kedveztek az Egyetem hangszerparkjának. A klímatizálás nélküli tantermekben az évszakok közötti légállapot változások jelentősen megnövelték a szervizigényt, megrövidítették a hangszerek élettartamát. A néhány évtizeddel ezelőtt, az akkori lehetőségeknek megfelelően beszerzett keleti hangszerek állapota jelentősen leromlott, gyakran napi javítást igényelnek, mely az oktatást is megnehezíti. A Wesselényi utcai kiegészítő épületben kialakítandó új gyakorlótermi funkciók új hangszertípusok beszerzését teszik szükségessé.

A hangszerállomány megújítása keretében kerül sor egy új orgona beszerzésére, mely a jelenleg a Kupolateremben található, mára teljesen tönkrement orgonaszerkezetet váltja fel. A kupolatermi orgona mellett az Egyetem együtteseinek régi zenei előadásaihoz szükséges egy hordozható, ún. portatív hangszer beszerzése is. Az új orgonák az időközben korszerűsített tananyagoknak megfelelő diszpozícióval készülnek.

A hangszerbeszerzési program az Egyetem valamennyi képzési helyére, képzési formájára közvetlenül kihat.