A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Speciális technológiák

IKT, oktatástechnika,színpadtechnika-szcenika, stúdiótechnika

Az épület üzemeltetése jelentős speciális technológiai hátteret igényel; IKT, szcenikai-színpadtechnikai, oktatástechnikai, valamint audiovizuális stúdiótechnikai rendszerek hatékony együttműködéséről kell gondoskodni.
 
Az IKT technológiai rendszerek nagy sebességű, optikai gerinchálózatra épülő strukturált hálózatot alkotnak. Vezeték nélküli hálózati (internetes) kapcsolattal látják el az aulákat és a tantermek előtti, főbb közlekedőket. A fejlesztés során kiépítik a teljes informatikai hálózat, aktív hálózati eszközökkel, valamint a hálózati menedzsmentet és háttértár-kapacitást biztosító szerverekkel. Az IKT hálózati infrastruktúra kialakítása során kiemelt figyelmet fordítanak a Wesselényi utcai kiegészítő épülettel való költséghatékony, napi 24 órában rendelkezésre álló kapcsolat létrehozására. A telekommunikációs hálózat a strukturált hálózati végpontokra épül, korszerű és költséghatékony kommunikációs lehetőségeket támogató alközponti berendezést telepítenek.
 
A tantermeket korszerű oktatástechnikai eszközökkel látják el, melyek IKT infrastrukturális kapcsolódása kiépül.
 
A Nagy- és Kisterem színpadtechnikája teljesen megújul. A tervezés során a költséghatékony fenntarthatóság (alacsony karbantartás-igény, kis létszámú működtető személyzet) mellett a nagyfokú variabilitást és az egyes produkciók közötti gyors átállás lehetőségét tartva szem előtt.
 
A Nagyteremben kiépül egy nagyméretű, több szint átfogású süllyesztő, mely megteremti a színpad közvetlen kapcsolatát az alagsori szállítási útvonalakkal és a nagy hangszerraktárral. A különböző produkciók változó színpadi elrendezésének igényét beépített emelőkkel teremtik meg. Megvalósítják az orgonaülés szerves, mintegy „hátsó színpadként" való kapcsolódását az alapszínpadhoz, ezzel növelve a kiszolgálható produkciós igények számát. A Nagyteremben a műemléki szempontok figyelembe vételével hatáshang- és hatásvilágítási rendszer készül, melynek egyes elemei használaton kívül a műemléki elvárások miatt bonthatók és igény esetén a kialakított csatlakozási pontokra helyezhetők. A hatáshang- és hatásvilágítási rendszerek kiszolgálása érdekében a terem felsőgépészetét (motoros csillármozgatások és mikrofon-függesztés) szinkron ponthúzókkal egészítik ki. A hatáshang-rendszert az ismeretterjesztő előadások és a műsorközlői igények kiszolgálása érdekében ún. beszédcélú hangosítási rendszer teszi teljessé annak érdekében, hogy a nem zenei célú hangosítási feladatok eltérő igényei kielégíthetőek legyenek.
 
A Kisteremben a fejlesztés eredményeképpen kamarahangverseny-, kamaraopera-, szcenírozott előadások teljes körű szcenikai kiszolgálására egyaránt alkalmas terem kialakítását tervezik. Visszaállítják a teljes színpadi felsőgépészetet, munkakarzatokkal, díszlethúzókkal, világítási tartókkal. Ugyancsak kialakítják az alsószínpadot, melynek főszínpadi kapcsolatát kivehető színpadelemekkel és az ezek helyére beilleszthető mobil süllyedővel biztosítják. Az alsószínpad mellett megteremtik a zenekari árok használatának feltételeit. A színpadi alsó- és felsőgépészet hatásvilágítási- és hatáshang rendszerrel egészül ki. A hatásvilágítási- és hatáshang rendszerek ebben a teremben a műemlékvédelmi és a funkcionális elvárásoknak megfelelően, fix telepítéssel készülnek.
 
A szcenikai rendszerek az előbbieken túlmenően kiegészülnek közönségforgalmi tájékoztató-, hívó, illetve ún. backstage (művész) hívó, ügyelői rendszerrel, mely együttműködik a stúdiótechnikai rendszerek intercom rendszereivel és a Wesselényi utcai hasonló célú rendszerekkel.
 
A szcenikai rendszerek tervezése és kivitelezése során a műemléki környezet speciális adottságai mellett kiemelt figyelmet fordítanak a baleset-, vagyonvédelmi és színházbiztonsági szabályok érvényesülésére.
 
Az épületben működő audiovizuális (AV) rendszerek funkcióik szerint az üzemeltetési, oktatási/prezentáció és produkciós, szcenikai feladatokat támogatják, de a különböző rendszerek célszerűen egymáshoz kapcsolódnak. A rendszereket funkcióik és telepítésük szerint lehet csoportosítani. A rendszertechnika funkcionális koncepcióját az alábbi ábra szemlélteti:
 

 
A különböző rendszerek zavartalan működéséhez és kapcsolódásához az épületben fontos kiemelni az infrastrukturális háttér (épített környezet, elektromos tápellátás, zavarmentesség, stb.) szerepét.
 
Az archiválási és közszolgálati feladatokat egyaránt ellátó hangfelvételi és utómunka rendszer egy, a hangversenytermek szcenikai rendszereivel teljeskörűen együttműködő, elosztott elemekből álló digitális keverő rendszer köré épül és sokcsatornás sztereó jelfeldolgozásra képes. A rendszer a szabványos mintavételi frekvenciákon működik, de kiegészül nagyfelbontású DXD és DSD formátumú/felbontású konverterekkel. A rögzítés alappillére a bővíthető, HDD alapú nonlineáris audió rögzítő rendszer, mely a Wesselényi utcai épületben elhelyezett utómunka rendszerrel teljes mértékben kompatibilis. A nagykapacitású, redundáns archiválható háttértár valamennyi stúdióhelyiségből elérhető. A rögzítés a video rendszerrel szinkronban történhet. Az elosztott digitális keverő rendszerhez csatlakoznak a Nagy- és Kisteremben elhelyezett függesztett és színpadi mikrofon-csatlakozások. A függesztett mikrofon-rendszer motorikusan mozgatható, pozícionálható lesz, a műemlékvédelmi és a szakmai specifikumoknak megfelelően alakítják ki.
 
A videostúdió-rendszertechnika elsődleges célja az egyetemi aktivitás professzionális igényű archiválása, ennek megfelelően HD felbontású digitális rendszer, rögzítési formátuma a kor követelményeinek és a költséghatékonysági szempontoknak megfelelően kerül kiválasztásra. A hangversenytermekben több kameraállást építenek ki, így a műemlékileg fokozottan védett terekben a videós rögzítések, közvetítések könnyen megvalósíthatók. A kamerák képe a világítási és produkciós igényeknek megfelelően távvezérelve korrigálható. Mind az audio, mind pedig a videós stúdiótechnikai rendszerek tökéletesen kompatibilisek és így optimálisan kiegészítik a Wesselényi utcai kiegészítő épületben található utómunka-stúdiókat.