Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

A tervezést megalapozó tanulmányok és a tervezés alapelve

Főépület

A tervezés során a 2002-ben készült műemlékvédelmi tanulmányok és restaurátori kutatások eredményeit feldolgozták.
 
Az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során az épület valamennyi szerkezetére kiterjedő, rendkívül részletes tartószerkezeti – statikai vizsgálat készült, melynek szakértői véleménybe foglalt eredményeit a tervezők munkájuk során maximálisan figyelembe vették. A szakértői dokumentáció részletesen kitér az egyes tartószerkezeti elemek állapotára, a szükséges konzerválások, megerősítések megjelölésével. A magyarországi gyakorlatban szokatlanul részletes vizsgálat célja, hogy a beruházás előkészítése az épület tényleges állapotának minél részletesebb felmérésére alapozzon annak érdekében, hogy a kivitelezés során a jelenleg takart szerkezeti elemek feltárásakor felmerülő pótmunka-, illetve tervmódosítás kockázatát minimalizálni lehessen.
 
A tervezés egyik alapelve, hogy a korszerűsített épületben meg lehessen szüntetni az egyes funkcionális egységek napjainkra kialakult, az üzemeltetés hatékonyságát jelentősen rontó keveredését, így funkcionálisan tiszta helyiségkapcsolatok jöjjenek létre. Ahhoz, hogy az épület kiemelkedő értékű megújuló nyilvános terei és hagyományos oktatási termei jól működhessenek, az épület háttér tereit lehet felhasználni. Ezek a pinceszint, az udvarok, a szomszéd ház tűzfala mellett lévő vertikális blokkok, valamint a IV. emelet, eredetileg tetőtér. A Zeneakadémia ma is elismerésre méltó tartószerkezeti megoldásai megőrizendők, ahol szükséges megfelelő védelmet kapnak. Azonban az oldalsó szárnyak erősen károsodott vasbeton tetőszerkezeteinek elbontása elkerülhetetlen a tetőtéri szint kívülről nem látható teljes értékű hasznosításához. Az így kialakuló, a jelenleginél nagyobb szintterületen biztosíthatóak a két fő funkció működésének feltételei.