Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Épületgépészet, épületvillamosság

A bővítés és korszerűsítés keretein belül az épületben kiépítendő új épületgépészeti hálózatok két fő funkciót látnak el:
  • a tűzelleni védelem gépészeti rendszereinek kiépítése,
  • a helyiségek funkcionális és komfort igényeit kielégítő gépészeti rendszerek kiépítése.
 
A tűzelleni védelem a terepszint alatti terek, a felső szintek zárt folyosóinak hő- és füstelvezetését, valamint egy teljes körű nedves tűzcsaphálózat kiépítését jelentik. A komfort igények kielégítésénél szintén két minőségi szintet különböztetünk meg. Az épület meghatározó része fél klímával (fűtés-hűtés) tervezett, míg egy kisebb része teljes klímával lesz szerelve. A teljesen klímatizált terekben a fűtési, hűtési és mesterséges szellőztető hálózatot építünk ki. A funkcionális szükségletek alapján a helyiség belső nedvességtartalmának szabályozása is megoldott (hangszeres oktatótermek, irattár, archívum, stúdiók helyiségei).
 
A bővítés ellenére az épület alapvetően rendelkezik a szükséges gépészeti közműcsatlakozással (víz, csatorna, gáz) és az eddigi kontingensek bővítésére többnyire nincs szükség. A vízcsatlakozást, tekintettel a kiépítendő nedves tűzcsap hálózatra, ki kell bővíteni, azonban ez többlet napi vízigényt nem jelent.
 
Valamennyi gépészeti rendszer esetében törekednek a veszteségek minimalizálására, az energiahatékonyságra. Ennek érdekében a légtechnikai rendszereket nagy hatásfokú hőcserélőkkel látják el, a szükséges hőenergiát nagy hatásfokú, környezetbarát kazánokkal biztosítják. Környezetvédelmi megfontolásokból lehetőség szerint gondoskodunk az épület környezetében keletkező ún. szürkevíz (tetőről összegyűjtött csapadékvíz) felhasználásáról, mely a WC blokkok öblítéséhez felhasználható.
 
Az épület villamos energia ellátása és a hálózat tervezése során energiatakarékos, menedzselhető megoldásokat alkalmaznak. Az épület megnövekedett villamos energiaigényének kielégítése céljából a pinceszinten transzformátor állomás kialakítása szükséges. A speciális technológiák számára megfelelő zavar- és túlfeszültségvédelem épül ki.
 
Az épületben korszerű vagyonvédelmi, IT, CCTV és CATV gyengeáramú rendszerek létesülnek.
 
Az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kialakítása során is törekszenek a költséghatékony üzemeltetés feltételeinek teljesülésére. Az épületfelügyeleti funkciók nagy része a korszerű IKT technológiának köszönhetően a Liszt Ferenc téri épülettel együttesen, bármely épületfelügyeleti központból nyomon követhetők.