Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

A tervezést megalapozó tanulmányok és a tervezés alapelve

Wesselényi utcai új oktatási épület

A tervezést előkészítő és megalapozó előkészítési feladatok részeként elkészültek az épület részletes, állapotrögzítő tervei, a talajmechanikai és hidrológiai szakvélemény. A projektgazda Egyetem és a tervezők részletes diagnosztikai vizsgálatokat végeztettek az épület mértékadó szerkezeiről, alapozási – fal – födémszerkezeteiről. A kivett anyagmintákat ÉMI laborban vizsgáltatták és minősítették. Elvégezték a falszerkezetek nedvességvizsgálatát. Szakvéleményt készítettek a talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelés megoldásairól, a falszárítás lehetőségeiről. Feltárásokkal pozícionálták a tűzfalakkal csatlakozó szomszéd épületek alapozási síkjait. A statikai terveket az így nyert ismeretek alapulvételével készítették el.
 
Az épület a főváros egyesítését követő években, a világvárossá fejlődő Budapest intenzív kiépítésének fázisában létesült, Feszl Frigyes tervei szerint 1881 és 1884 között. Az épületet hivatali épületnek szánták, de eredeti terveinek hollétéről nincsen tudomásunk. A tervek szerkesztése, a homlokzatok formálása, a megvalósítás anyaghasználata a korszakhoz és építészete munkásságához köthető minőséget képvisel. Műemléki védelmet nem jegyeztek be az épületre, de karaktere, minőségi jegyei alapján az épített örökségünk részeként tartjuk számon.
 
A megújító tervezés során a tervezők az épület építészeti értékeit műemléki státusznak kijáró védelemben részesítették. A tervezési folyamat során a tervezők egyenlő súllyal jelenítették meg a megvalósítás gazdaságossági követelményeit és az építészeti minőség iránti igényt, melyek minden elemét a tervezési programban rögzített feltételrendszer vezérli. Ezek eszközei egyrészt a tömörség, amelyet pontosan megfogalmazott funkcionális kapcsolatrendszer specifikál, másfelől az építészeti minőség és egyediség, amely az épület rendeltetéséhez kötődik. Időállóság az alkalmazott anyagokban és építészeti formálásban egyaránt. Az épület a hagyományos értékek megvédésével és az új épületrészek modernizálásával meg kell előlegezze megújuló környezetének a jó szomszédságot.