A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György

Az épület funkcionális kialakítása

A tervezési programot a tervezők egyértelmű, világos kapcsolatrendszerekkel, a használati követelmények maradéktalan teljesítésével abszolválták.
 
Az épület utólagos toldalékait valamint az alapok elégtelen teherbíró-képessége következtében megsüllyedt és az épülettesttől elvált lépcsőházat elbontják és térrendszerét az oktatás funkcionális követelményei szerint, a belső udvarban létesülő kétszintes aulával, valamint az aula köré szervezett tantermekkel bővítik. Az így kialakult és megnövekedett belsőudvar egy részét (217,41 m2) a földszint felett üvegtetővel fedik, más részét (179,10 m2) jelentős földtakarással zöldtetőként alakították ki. Az új alagsori és földszinti beépítés zsibongó területeit galériás kialakítással egybenyitják. Ezzel a megoldással a pinceszint beépítésénél is jelentős természetes bevilágítás biztosítható. A belsőudvar homlokzatalakításnál megjelenő ritmika, a ritmusváltások rendszere közvetlenül kötődik a befogadott tartalomhoz és ugyanazzal a gesztussal oldja is a gazdaságosság igényelte tömörséget.
 
Az udvarlefedés és zöldterület alakítása megfelel a KVSZ 29. §-ában rögzített, az udvarok lefedésére vonatkozó előírásoknak. Az eredeti, megmaradó épülettömeg szerkezeti megerősítése, teljes megújítása szükséges a tetőszerkezet utca felé eső kontúrjának kisméretű korrekciójával, kétszintes tetőtér-beépítéssel. A megemelt tetősík alatt új gyakorlótermeket, hangfelvételi stúdiót, valamint az üzemeltetést kiszolgáló technikai funkciókat telepítenek.
 
Ez a formálás érintetlenül hagyja az épület főpárkányát, egyben növeli a Wesselényi utca vonalán csatlakozó tűzfal felületek takarását.
 
Az optimális térkapcsolatok és használati követelmények érvényre juttatásakor alkalmazott alapelvek:
 • telepítési rend, használati igények,
 • kapcsolatrendszerek (közlekedés),
 • technikai színvonal,
 • akusztikai védelem,
 • esélyegyenlőségi szempontok,
 • és mindennek közös nevezőjeként a disztingváció.
 
Az egyes szinteken a következő rendeltetésű helyiségek találhatóak (a funkcionális kapcsolatokat a tervlapok egyértelműen megjelenítik, ezért szöveges leírásuktól itt eltekintünk):
 • Pince: hangszeres oktatótermek, frontális oktatótermek, nyelvi laboratóriumok, informatikai osztály irodával, szerverszobával, műhellyel, számítástechnikai laboratórium, melegítő konyha, étterem, klub, dohányzó, ruhatár, vizesblokkok, büfé, zsibongó, raktárhelyiségek, gázfogadó, transzformátor, kisfeszültségű kapcsolótér, közlekedők,
 • Földszint: bejárati szélfogó, porta, tanszéki adminisztrációs irodák, hallgatói önkormányzat iroda, központi fénymásoló, tanulmányi osztály irodái, nemzetközi tanulmányi csoport irodája, doktoriskola adminisztráció, hangszeres oktatótermek, frontális oktatótermek, zsibongó, dohányzó, vizesblokkok, teakonyha, közlekedők,
 • 1. emelet: rektori hivatal, igazgatási osztály, személyzeti- és munkaügyi osztály, nemzetközi osztály, rendezvényszervezési osztály, főtitkárság, gazdasági igazgatás irodái, postázás és központi iktató, összenyitható tárgyalók, zsibongó, vizesblokkok, közlekedők,
 • 2. emelet: műszaki és közbeszerzési osztály, gazdálkodási osztály, AV és színháztechnikai osztály, szerkesztőség irodái, dohányzó, AV referencia oktatóterem, hangstúdió és kapcsolódó helyiségei, zsibongó, teakonyhák, vizesblokkok, raktárak, öltöző, terasz, közlekedők,
 • 1. tetőtér: hangszeres gyakorlóhelyiségek, hangstúdió légtere, hangstúdió vezérlő-technikai helyisége, gépterem, videó stúdió, utómunka stúdió, zsibongó, teraszok, vizesblokk, raktár, öltöző, közlekedők,
 • 2. tetőtér: gépészeti helyiség, központi irattár, AV archivum, üzemeltetés irodája, raktára, épületfelügyeleti központ helyisége, karbantartó helyiségek, gépészeti tartózkodó, vizesblokk, öltözők, raktárak, közlekedők.
 
Összességében megállapítható, hogy a terv a tervezési program követelményei szerint teljesíti a kiírt oktatási programot és indokolt mértékben az üzemeltetést megalapozó kiegészítő funkciókat, ez utóbbin belül az üzemviteli helyiségcsoportotokat.