Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Tervezési program

Főépület

A rekonstrukció célja, hogy a kiemelkedő műemlék épület megújuló régi értékei a lehető legjobban szolgálják az Egyetem stratégiai céljait, ezen belül a legmagasabb szintű oktatást és hangverseny-életet. Az előbbi cél érdekében az épületben e két fő funkció korszerű követelményeknek megfelelő működését közvetlenül szolgáló tereket kell kialakítani, megőrizve ezzel a Zeneakadémia méltán kedvelt, és megszokott atmoszféráját. A beruházás során biztosítani kell az épületben a hangversenyélet jelenleg hiányzó infrastruktúráját, a korszerű színpadtechnikát, szcenikai rendszereket, a hangszerraktárt, a megfelelő méretű és számú zenekari, énekkari öltözőket és a szólisták öltözőit, a szcenikai üzemeltetés helyiségeit, valamint egy korszerű, a hangversenytermek eseményeinek dokumentálására specializált stúdiót. A Nagyterem szélesebb körű kihasználásának lehetőségét a földszinti (zsöllye) széksorok gyors, eltávolításának lehetőségével kell biztosítani. Vissza kell állítani a kisterem színpadát és zsinórpadlását, az operatanítás, valamint kamaraopera, és szcenírozott előadások céljára. Az épület adta keretek között növelni kell a közönségforgalom tereit, meg kell oldani az akadálymentes közlekedést, a díszlet és hangszerszállítást valamint teljesen ki kell cserélni és bővíteni kell az épület gépészeti és elektromos rendszereit. Ezen túl ki kell építeni a gyengeáramú hálózatokat (IKT technológia, elektroakusztika, stúdiótechnika, rádió és televíziós közvetítések, beszédhangosítás, beléptetés, biztonságtechnika, tűzjelző rendszer, épületfelügyelet) és a szcenikai-színpadtechnikai berendezéseket (hatáshangrendszer, hatásvilágítás, csillármozgatás, széksüllyesztés, színpadgépészet). Meg kell őrizni a hangversenytermek teremakusztikai jellemzőit, és lehetőség szerint javítani a tantermek akusztikai feltételeit. A teremakusztikai, zaj és rezgésvédelmi mérések alapján javítani kell az épület épületakusztikai jellemzőit, meg kell oldani a gépészeti rendszerek zaj és rezgésvédelmét, meg kell szüntetni, illetve csökkenteni kell a rejtett hang-utakat és az áthallásokat, általánosságban növelni kell a környezeti és használati zaj elleni zaj- és rezgésvédelmet. Meg kell óvni az épület kiemelkedő műemléki és iparművészeti értéket képviselő belső tereit, épületszerkezeteit, részleteit, vasbeton tartószerkezeteit, ahol szükséges, el kell végezni azok restaurálását, javítását. A műemléki keretek között javítani kell az épület tűzvédelmi rendszerét. A homlokzatot a közlemúltban felújították, azonban a szerkezetdiagnosztikai eredmények ismeretében valószínűsíthető, hogy a homlokzat egyes részeinek megnyugtató védelméről gondoskodni szükséges (lábazat, párkányok, könyöklők, egyes díszítőelemek, attika csatornák), illetve vissza kell állítani a hiányzó eredeti elemeket (obeliszkek, címer, eredeti felirat, tetőfedés ornamentikája).