Egyházzene Tanszék

2021. október 28. 19.30-22.00

Nagyterem

A Zeneakadémia műhelyei

Egyházzene Tanszék A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Időpontváltozás

Közreműködnek az Egyházzene Tanszék tanárai és hallgatói

Az Egyházzene Tanszék hangversenye szellemében és lelkiségében az idei év szeptemberében Budapesten rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódik. Programja épp ezért az Eucharisztiáról és az Oltáriszentségről szóló darabok közül válogat. A műsor először az utolsó vacsorára, az Eucharisztia alapítására emlékező nagycsütörtöki liturgia zenéjéből választott dallamokat sorakoztat fel a szertartás gregorián énekeitől és azok középkori, reneszánsz, barokk, valamint romantikus többszólamú feldolgozásaitól az ünnep tételeit megzenésítő orgonaművekig, nem feledkezve meg a protestáns egyház úrvacsorai énekeiről és orgonaműveiről sem. Az Úrnapja zsolozsmájának és miséjének szövegeit Aquinói Szent Tamás állította össze, ezért a liturgikus szövegeket a hangversenyen az ő Oltáriszentségről szóló, gyönyörű költeményei ellenpontozzák: a „Lauda Sion” szekvencia, a „Pange lingua gloriosi corporis mysterium” himnusz és a Krisztus szent testét dicsőítő „Adoro te devote” kezdetű ének. Az Eucharisztiáról szóló versek között minden korban igen kedvelt volt az „Ave verum Corpus” és az „Ecce panis angelorum” kezdetű ún. szentségi ének, így ezeknek néhány szép feldolgozását is hallhatja a közönség. A programot a körmenet énekei, illetve archaikus népi imádságok és népénekek teszik teljessé.
Kedves Közönségünk,

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hangversenyt 2021. október 28. helyett 2022. február 24-én tartjuk meg.

Köszönjük megértésüket!

Rendező:

Zeneakadémia Koncertközpont

Jegyár:

Díjtalan belépő igényelhető a Zeneakadémia jegypénztárában, a koncert előtt egy hónappal.