Concerto Budapest

2020. január 18. 19.30-22.00

Nagyterem

Concerto Budapest

Dukas: La péri
Bernstein: Szerenád
SZÜNET
Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei

Charlotte Saluste-Bridoux (hegedű)
Concerto Budapest
Vezényel: Rácz Zoltán

Perzsa mítosz, ógörög filozófiai dialógus és orosz festmények szolgáltak ihlető kiindulópontként a zeneszerzők számára, amikor az e koncert műsorát alkotó kompozíciókat kottapapírra vetették. Paul Dukas 1911-es balettpoémája a perzsa és örmény mitológia légi szel- lemét választotta címszereplőül, míg Leonard Bernstein 1954-ben befejezett Szerenádja nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy zenévé formálja Platón nevezetes Lakomáját. A szerelem természetéről és eredetéről párbeszédet folytató Szókratész, Arisztophanész és társaik mondandóját jelentős részben a szólóhegedűs közvetíti, méghozzá olyannyira, hogy a Szerenádot olykor titkos hegedűversenyként is jellemzik. A mű szólistája ezúttal a fiatal, ám már versenygyőzelmek és fontos debütálások hosszú sorát maga mögött tudó Charlotte Saluste-Bridoux lesz. A A Rácz Zoltán által vezényelt koncert igazi slágerszámmal, az Egy kiállítás képeivel zárul majd. Muszorgszkij fantáziáját korán eltávozott barátja, Viktor Hartmann festményei ihlették meg, de azért a mű zeneszerzői önarcképeket is kínál a hallgató számára, hiszen ahogy Muszorgszkij fogalmazott: „Saját ábrázatom a közjátékokban látható.”

Rendező:

Concerto Budapest

Jegyár:

2 200, 3 100, 3 900, 4 800, 5 900, 7 500 Ft