Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Fejérvári Zoltán zongoraestje

2025. január 31. 19.30-22.00

Nagyterem

Bach szólóban

Fejérvári Zoltán zongoraestje A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Bach összes partitája/2

J. S. Bach: h-moll nyitány francia stílusban, BWV 831
J. S. Bach: 5. (G-dúr) partita, BWV 829

SZÜNET

J. S. Bach: 6. (e-moll) partita, BWV 830

Fejérvári Zoltán (zongora)

A partita szó a zenetörténet különböző periódusaiban más-más jelentést vett fel. Johann Sebastian Bach művészete kiteljesedésének idejében azonban a partita a franciaországi eredetű szvit egy olyan vállfaját képviselte, amelyben a lassú és gyors tempójú, illetve a páros és páratlan lüktetésű tánctételek mindegyike hasonló zenei gondolat- és harmóniamenetre épült. Bach életében csak néhány művét nyomtatták ki: ezek közé tartozott a négyrészes Clavier-Übung. Első része 1731-ben jelent meg, és azt a hat billentyűs hangszerre írt partitát tartalmazta, amelyet Bach 1725 és 1730 között komponált, illetve 1726-tól kezdve különállóan is megjelentetett – a hangversenyen a második kettő szólal meg. E darabokat a 19. században – a korábbi francia- és angol szvitek mintájára – német szviteknek is hívták, bár a partitáknak semmilyen megkülönböztetően „germán” jellegük nincsen, sőt: a két korábbi sorozathoz képest szerkezetük és szerkesztésmódjuk kevésbé „szögletes”, sokkal lazább, változatosabb. A Clavier-Übung következő részét 1735-ben adták ki, benne egy olasz concertóval, illetve a Fejérvári Zoltán sorozatának második koncertjén is felcsendülő francia nyitánnyal.

 

Vásároljon jegyet egyszerre több saját szervezésű hangversenyünkre!
  • 2 koncertre 10% engedményt,
  • 3 koncertre 15% engedményt,
  • 4 vagy több koncertre 20% engedményt adunk a vásárlás végösszegéből.
A Zeneakadémia Extra szolgáltatásra regisztrálók további 5% kedvezményben részesülnek.

 

Rendező:

Zeneakadémia Koncertközpont

Jegyár:

2 100, 3 500, 4 700, 5 900 Ft

Sorozat:

Bach szólóban

A sorozat további eseményei: