Ábrahám Márta: Chaconne kézikönyv – bemutató

2023. október 3. 18.00-20.00

X. terem

Ábrahám Márta: Chaconne kézikönyv – bemutató A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Ábrahám Márta magyarul és angolul megjelent Chaconne-kézikönyve elméleti és gyakorlati útmutatót kínál Johann Sebastian Bach d-moll partitájának (BWV 1004) Chaconne-tételéhez. A szerző a Chaconne belső, eddig ismeretlen világába kalauzolja az olvasót. Átfogó kísérletet tesz a 64 variáció egységes zenei hálózatba fonódó kapcsolatainak és rejtett dimenzióinak a feltárására. A kétkötetes kiadvány bemutatja a szólóhegedűre komponált szonátapartita-ciklus kéziratának és kiadásainak a történetét; részletesen elemzi a Chaconne témáját, formáját és a forma szimbolikáját. A formaszerkezeti és jelképi szempontok együttes alkalmazásával mutat rá a zenei összefüggések mélyebb – Bach személyes életeseményeihez kötődő – értelmezési lehetőségeire is. A kézikönyv számos kottapélda, illusztráció és táblázat segítségével kíván megalapozott képet nyújtani a szervesen egymásba fonódó zenei kapcsolatok logikájáról és rendjéről. A mű szerkezetébe ágyazott „időkód” elmélete választ ad számos zenetörténeti kérdésre, megmagyarázza a Chaconne keletkezése és Bach feleségének halála között ezidáig csak feltételezett összefüggést. „Ábrahám Márta Chaconne-kézikönyve nélkülözhetetlen mindazok számára, akik Johann Sebastian Bach zenéjét szeretik, a Chaconne értelmének megértésére törekednek, és akik felismerték a remekműből felénk áradó fényt, amely hallgatóját a középponti rend felé vezeti” – írta a kötetről Dr. Kamp Salamon Kossuth-díjas karmester, a Magyar Bach Társaság elnöke. A könyvbemutató kivételes eseménynek ígérkezik: a szerző beszélgetőtársa Takács-Nagy Gábor, Bartók–Pásztory- és Prima Primissima díjas hegedűművész, karmester és Fazekas Gergely Bach-kutató, zenetörténész, egyetemi docens, a Zenetudományi Tanszék és a Doktori Iskola oktatója lesz.

Rendező:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Jegyár:

A belépés ingyenes a terem befogadóképességének határáig.