A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György
Szokolay Ádám

2021. október 24. 19.00-21.00

Solti terem

A tehetség kötelez

Szokolay Ádám A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Liszt: Zarándokévek, Harmadik év – 4. A Villa d’Este szökőkútjai
Janáček: Benőtt ösvényen
Liszt: Nuages gris (Szürke felhők)
Liszt: Zarándokévek, Harmadik év – 2. A Villa d’Este ciprusai, I. sirató
Liszt: 19. magyar rapszódia
Bartók: Táncszvit, BB 86b
Debussy: Masques
Debussy: D’un cahier d’esquisses
Debussy: L’isle joyeuse (A boldog sziget)
Bartók: Szabadban, BB 89

Szokolay Ádám (zongora)

Képek, szimbólumok, benyomások és asszociációs játékok jellemzik az előző századforduló zenéjének egyik nagy vonulatát. A 19. század hagyományos műfajait, hangzásvilágát és kifejezési formáit kerülni kívánó, hol álomszerűen szubjektív, hol nyers és motorikus, de mindenképp friss és modern alkotói megoldásokat kereső komponisták gyakran adtak műveiknek gondolatébresztő, tágas képzettársításokat életre hívó címeket. A történetfolyam vagy drámai eseménysorozat hatásával játszó zenei szerkezetek helyett szívesebben alkalmaztak viszonylag rövid, szűkszavúságukban gondolatébresztő formákat, és még sorozataikban, illetve többtételes alkotásaikban is inkább laza kapcsolatokat vagy tükörszerű struktúrákat hoztak létre a korábbi zeneszerzői gondolkodásmód nagyszabású drámai ívei helyett. Szokolay Ádám ilyen kompozíciókból válogatta össze koncertjének műsorát Liszt szikár és komor hangzásvilágú Szürke felhőitől Debussy rejtett ciklusán át (egyes feltevések szerint a hangversenyen elhangzó, 1904-ben készült három darabot a zeneszerző valamiféle folyamatos narratíva egymásra következő elemeiként képzelte el) egészen Bartók 1926-os Szabadban című zongorasorozatáig.
 

Rendező:

Zeneakadémia Koncertközpont

Támogató:

A koncert a Kormány 1290/ 2020. (VI. 5.) Korm. határozata alapján a kulturális intézmények által képviselt terület koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében született támogatással valósul meg.

Jegyár:

1 900 Ft

Sorozat:

A tehetség kötelez

A sorozat további eseményei:

2024. 10. 25
19:00
A tehetség kötelez

Variart Trio

Beethoven, Francaix, Weiner

Solti terem