Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója
Liszt és szakralitás

2021. október 16. 20.00-22.00

Nagyterem

Liszt Ünnep

Liszt és szakralitás

Liszt: Albumlap („Andante religioso”)
Liszt: Requiem (orgonaváltozat)
Magyar hazánk te jó anya – himnusz
Liszt: Angelus! Prière aux anges gardiens
Lassus–Liszt: Regina coeli laetare
J. S. Bach–Liszt: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Éneklő Egyház – válogatás
Népzenei reflexiók

Balogh Marianna, Bolyki Sára, Lerner Júlia, Szanyi Bettina (ének)
Fassang László (orgona)
Bolya Mátyás, Debreczeni-Kis Helga (népi pengetősök)
Szokolay Dongó Balázs (népi fúvósok)
Közreműködnek: a Zeneakadémia Népzene Tanszékének énekes és pengetős hallgatói
Koncepció: Bolya Mátyás

Amikor a romantika korában új inspirációs források felé fordultak az alkotók, Liszt is komoly érdeklődést mutatott a kor zenei nyelvétől eltérő kultúrák iránt, legyen szó középkori egyházzenéről vagy épp a cigányok zenéjéről; a mai értelemben vett hagyományos népzenével – vagy ahogy Bartók szerette nevezni: parasztzenével – még nem találkozott. Szakrális zenéjében Liszt a gregorián örökségére éppúgy szívesen támaszkodott, mint a reneszánsz vagy a barokk korszak kiemelkedő egyházzenei alkotói, például Lassus vagy Johann Sebastian Bach műveire. A különleges koncepciójú, sokféle műfaj kereszteződésében elképzelt program Liszt egyházzenei munkásságát állítja fókuszba. Orgonaművek, improvizált tételek, népzene és vallásos népénekek reflektálnak egymásra.

Rendező:

Zeneakadémia Koncertközpont, MÜPA

Jegyár:

2 900, 3 500, 4 500, 5 500 Ft