Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Balassa Sándor szerzői est

2021. május 29. 19.00-22.00

Nagyterem

Balassa Sándor szerzői est

Csak onlineIdőpontváltozás

Balassa Sándor: Tündér Ilona, op. 45
Balassa Sándor: Fantázia hárfára és vonószenekarra, op. 76
Balassa Sándor: Magyar koronázási zene, op. 63 (Bemutató)

SZÜNET

Balassa Sándor: Cívisek városa, op. 91
Balassa Sándor: Hunok völgye, op. 69

Vigh Andrea (hárfa)
MÁV Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Medveczky Ádám

„Gondolatban legyen új a mű, kapcsolataiban gazdag, emberi gesztusaiban sokrétű. Legyen stílustiszta: a jelenlevő hangok csak önmagukból következzenek. (...) Csak egyféle mérce létezik: ezzel kell mérnünk a vakondtúrást és az Ararátot.” Egy több mint négy évtizede adott interjújában így fogalmazta meg az elsősorban önmaga elé kitűzött művészi-emberi elvárást Balassa Sándor, és ha a zeneszerzői stílus változott is az évek során, az életművet gyarapító új és még újabb kompozíciók azóta is e szellem jegyében fogantak. A szerzői est is ezt igazolja majd, Medveczky Ádám karmesteri irányításával valósággal reprezentatív mintát kínálva az életmű második felének alkotásaiból, amelyek már címválasztásaikkal a nemzeti kultúra és a nemzeti múlt hagyományainak őrzését tanúsítják.

Kedves Közönségünk,

Az eredetileg 2021. április 8-ra meghirdetett Balassa Sándor 85 hangversenyt 2021. május 29-én tartjuk meg. Élő közvetítés a Zeneakadémia Online Koncertterméből, FB oldalán és YouTube csatornáján.

Rendező:

Zeneakadémia Koncertközpont, MÁV Szimfonikus Zenekar