Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György
Concerto Budapest

2020. december 12. 19.30-22.00

Nagyterem

Concerto Budapest

Adventi szerenád

Csak online

Dvořák: d-moll szerenád, op. 44
Mozart: B-dúr szerenád, K. 361 („Gran partita”)

Concerto Budapest
Vezényel: Kovács János

A szerenád hagyománya egészen a középkorig visszavezethető, ám az alapvetően kinti, plátói szerelemről szóló énekes dal csak a 18. század során került be a főúri szalonokba, mint esti hangszeres szórakoztatózene. A műfajt Mozart tette igazán klasszikussá, aki nemcsak a szerenád, de számos egyéb címmel is illette különböző esti-éjszakai zenéit, így például a Kis éji zene, a divertimentók, vagy a tizenhárom hangszerre írt B-dúr szerenád, közismertebb nevén Gran Partita is ide tartoznak. A majdnem kizárólag fúvósokra írt mű tételei egy-egy kedvelt zenei formában íródtak, így hallhatunk például románcot, variációt vagy rondót. A Concerto Budapest közönsége idén másodjára hallhatja ezt a nagyszerű művet, amely a márciusi Mozart-napon óriási sikert aratott. Bár a romantikában az éjszaka zenéje sokkal intimebb lett – létrejött például a noktürn –, tovább élt a szerenád műfaja is, amelynek egyik legsziporkázóbb példája Dvořák d-moll fúvósszerenádja. Egy régi világ, a rokokó hangulatát hozza vissza e darab, amelyben a zeneszerzőre oly jellemző szláv hangvétel is helyet kapott.

Rendező:

Concerto Budapest