Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Óbudai Danubia Zenekar

2020. február 28. 19.30-22.00

Nagyterem

Óbudai Danubia Zenekar

Schubert/Sosztakovics

Schubert: 8. (h-moll) szimfónia, D. 759 („Befejezetlen”)

SZÜNET

Sosztakovics: 4. (c-moll) szimfónia, op. 43

Óbudai Danubia Zenekar
Vezényel: Hámori Máté

Nincs rá biztos válasz, hogy miért lett befejezetlen ez a szimfónia, de tulajdonképpen ez nem is baj. Így is a zeneirodalom egyik alapkövévé vált, sőt talán – Michelangelo rabszolgáihoz hasonlóan – pont ezért. A befejezetlenség, a tévút mint művészi állítás romantikus és szép gondolat – még ha ez esetben nem is teljesen igaz. A másik mű a tévutak és újrakezdések nagy mesterének talán legjobb szimfóniája, mégis felfedezés lesz sokaknak, mert az 5. vagy a 10. árnyékában nem sok figyelmet kapott. Ebben kora géniuszának, Sztálin elvtársnak is komoly szerepe lehetett, aki éppen a bemutató idején intézett személyesen vezérelt kultúrpolitikai támadást Sosztakovics ellen, aminek aztán a szimfónia is áldozatul esett, a szerző úgymond „visszavonta” a művet. 1936-ot írtunk, el lehet képzelni Sosztakovics éjszakáit akkortájt. Ehhez képest a mű duzzad az erőtől, az ötlettől, a nyers és férfias szépségtől – meghazudtolva a korszellemet és a mindent átható totális terror őrületét. Sztálin meghalt, Sosztakovics él: 0–1.

Jegyár:

2 500, 3 200, 3 800, 4700 Ft