Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Blaskovics Bence cselló diplomakoncertje

2019. június 16. 16.00-17.30

Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

Blaskovics Bence cselló diplomakoncertje A Zeneakadémia saját szervezésű programja

J. S. Bach: 3. (C-dúr) csellószvit, BWV 1009 – Prelúdium, Allemande, Sarabande, Gigue
Beethoven: 2. (g-moll) cselló-zongora szonáta, op. 5/2
Közreműködik: Saki Kono (zongora)
SZÜNET
Schumann: a-moll csellóverseny, op. 129
Közreműködik: Taraszova Brigitta (zongora)

Blaskovics Bence (cselló)

Jegyár:

A koncertre a belépés díjtalan a terem befogadóképességének a határáig.