A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről
Ittzés Mihály

Ittzés Mihály

(Sárkeresztúr, 1938. október 8. – Kecskemét, 2018. június 12.)

 

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD
 
Oktatott tárgyak: zeneirodalom, kutatási konzultáció, Kodály életmű
 
Tanulmányok:
1953-1958: Zeneművészeti Szakiskola, Győr
1958-1963: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest - középiskolai énektanár és karvezető szak
1965-1967: Népművelési Intézet, Budapest – zenekari karnagyi tanfolyam
2002: doktori vizsga (PhD), University of Jyväskylä (Jyväskylä-i Egyetem), Finnország
 
Oktatói tevékenység:
1963-1970: Zeneművészeti Szakiskola, Győr – szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene; szimfonikus és kamarazenekar vezetése
1970-1973: Kodály Iskola, Kecskemét – gimnáziumi énektanár és karvezető
1973: Kodály Intézet, Kecskemét – szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene, karvezetés
1970-től a kecskeméti Nemzetközi Kodály Szemináriumok, helyi és országos továbbképzések tanára, előadója
 

Mesterkurzusok, vendégtanári állások:

Ausztrália (1979), Ausztria (1990), Dánia (2007), Finnország (1991, 2004), Görögország (1989), Írország (1983, 1985), Kína (2004), Korea (2003), Olaszország (1988), Lengyelország (1976-tól 2007-ig 2-3 évente)
 
Főbb publikációk:
 

Önálló kötetek:

„A múlt csak példa legyen": A magyar történelem Kodály Zoltán műveiben.
Kecskemét: Kodály Intézet – Erdei Ferenc Művelődési Központ, 1996.
22 zenei írás (Kodály és… elődök, kortársak, utódok). Kecskemét: Kodály Intézet, 1999.
Zoltán Kodály, In Retrospect. Kecskemét: Kodály Intézet, 2002.

Bárdos Lajos. Kismonográfia: Magyar zeneszerzők 36. Magyarul: Budapest: Mágus, 2009; angolul: Budapest: BMC, 2015.

Szerkesztésében megjelent kötetek:

Ady-Kodály Emléknapok, Kecskemét, 1977. XI. 30.- XII. 1. Kecskemét: Kodály Intézet, 1979.
A zenei nevelés helyzete Magyarországon. Budapest: MTA-ZTI, 1981.
Kodály Intézet Évkönyve, I-V. – I.: 1982, II.: 1983, III.: 1986, IV.: 2001, V.: 2007.
In memoriam Vásárhelyi Zoltán. Kecskemét: Kodály Intézet, 1997.
Csenki Imre Emlékkönyv (Csenki Éva közreműködésével). Kecskemét: Kodály Intézet, 2004.
„Kodály hangja a zenében Magyarország hangja". Kodály 125: kiállítás és katalógus.
Az OKM és a Külügyminisztérium megbízásából Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány gondozásában, 2007.
Ének-zene tankönyv az óvónői szakközépiskolák számára, I-IV. (Róbert Gáborral). Budapest: Tankönyvkiadó, 1974-1992 (átdolgozással, több kiadásban)

Részek az egészhez. Magyar zenetörténeti tanulmányok a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletétre. Budapest: Argumentum, 2012.
Élet és Mű. Zenetudományi tanulmányok a 90. éves Eősze László tiszteletére. Budapest: EMB, 2013.

 

Fontosabb tanulmányok (amelyek saját kötetekben nem jelentek meg): 

Kodály Zoltán levelei Kner Imréhez. Forrás (Kecskemét), 1984/9
Adatok Kecskemét zenetörténetéhez 1599–1853. In: Iványosi Szabó Tibor (szerk.): Bács-
Kiskun Megye Múltjából. IX. Közművelődés. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1987.
Kodály és Liszt. In: Bónis Ferenc (szerk.): Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete.
Kecskemét: Kodály Intézet, 1992.
Gyermekalakok az operaszínpadon. Ezredvég, 1993/9
Erkel és Kodály. In: Bónis Ferenc (szerk.): Erkel Ferencről és koráról. Budapest: Püski, 1995.
Poeta doctus in musica. Bárdos Lajos centenáriumára. Forrás, 1999/11
Kodály nyomdokain? Az énekkar a 20. századi magyar zeneszerzésben és zenei életben.
Magyar zene, 2000/2.
Liszt és Kodály zsoltárai: a 13. zsoltár és a Psalmus Hungaricus / Psalms by Liszt and
Kodály: Psalm 13 and Psalmus Hungaricus. In. Hamburger Klára (szerk.): Liszt 2000. A nagy magyar és európai mester a 21. század küszöbén / The Great Hungarian and European Master at the Threshold of the 21st Century. Budapest: Liszt Ferenc Társaság, 2000.
Zeneszerzőkortársak - ahogy Kodály látta őket. In: Bónis Ferenc (szerk.): Erkel Ferencről és
koráról. Budapest: Püski, 2001.
Vitairat a magyar zenei közoktatásért. ZeneSzó, 2003/4.
Kodály köpönyege. [Kodály és tanítványai.] In: Ittzés Mihály (szerk.): A Kodály Intézet évkönyve IV. 1975-2000. Kecskemét: Kodály Intézet, 2001. 105-112. [Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából Kecskeméten tartott konferencián. – Angol változata: Kodály, the example and the inspiration, 217-225.]
Egy „antimuzikális" költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója. Forrás, 2003/6
Egy zeneköltő az ezredfordulón. Vonások a hetven esztendős Kocsár Miklós zeneszerzői
arcképéhez. Forrás, 2004/2
Zoltán Kodály 1882-1967: Honorary president of ISME 1964-1967. International Journal of
Music Education, Vol 22, No 2, 2004 August
Zrínyi szózata. Ötven éve mutatták be Kodály Zoltán kórusművét. Forrás, 2005/12
Kodály Zoltán: Zrínyi szózata. Egy kórusmű és történeti összefüggései. Az ősbemutató ötvenedik évfordulója alkalmából. In: Ittzés Mihály (szerk.): A Kodály Intézet Évkönyve V. 2000-2005. Kecskemét: Kodály Intézet, 207. 78-82. [A Kodály Intézet 30 éves jubileumi konferenciáján elhangzott angol nyelvű előadás nyomán. Kottapéldák az angol változatban: 174-184.]
Weöres Sándor gyermekversei zenei tükörben. (Miért szerethetik a gyerekek Weöres Sándor
verseit?) Könyv és Nevelés, 2006/2

Kodály Galántája, Galánta Kodálya. In: Galánta, 770 – 1237-2007. (7.2. fejezet) Szerk.: Dr. Pukkai László. Galánta város, 2007. 158-167.
Bárdos Lajos, a zenetudós. In: Szabó Márta (szerk.): Bárdos szimpóziumok. 25 év 25 előadás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 28-37.
„Felemelé Kádár szemeit az égre…” Transzcendens momentumok Kodály műveiben. Ittzés Mihály (szerk.): Részletek az egészhez. Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére.” Budapest: Argumentum, 2012
A kórusszerző műhelyében. [Szabó Csaba kórusműveiről]
Üvegszilánkok között. Szabó Csaba emlékkönyv. (Szerk.: Ittzés Mihály és Szabó Péter). Budapest: Szabó Csaba Nemzetközi Társaság / Cellissimo, 2013. 243-259.
Kodály Emma népdalfeldolgozásai. In: Berlász Melinda, Grabócz Márta (szerk.): Ujfalussy emlékkönyv. Budapest: L’Harmattan, 2014.
„…behívtak őrszolgálatra egy másik, szellemi őrseregbe…” Kodály Zoltán munkássága az I. világháború idején. http://zti.hu/mza/docs/A_zene_es_a_nagy_haboru/IttzesMihaly_Kodaly1914-18.pdf
Negyvenöt vegyeskar, Negyven egyneműkar. Két Bárdos-kötet tanúságai és tanulságai. http://zti.hu/mza/docs/Evfordulok_nyomaban_2014/IttzesMihaly_Bardos-korusmuvek.pdf

 
Egyéb szakmai tevékenység:
Zenetörténeti kutatás, különös tekintettel Kodály életművére; esetenként egyéni vagy testületi szakértői munka; szakmai lapok cikkírója; alapítványi kuratóriumi tag.
 
Tagságok:

Magyar Művészeti Akadémia (zeneművészeti tagozat, levelező tag: 2012, rendes tag: 2014)
Magyar Kodály Társaság (társelnök 2007-2012, elnök 2012-),
Nemzetközi Kodály Társaság (IKS),
Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
Bárdos Lajos Társaság,
Liszt Ferenc Társaság,
Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA

 
Díjak, kitüntetések:

Apáczai Csere János-díj (1988)
Péterfi plakett (1988)
Kodály Zoltán közművelődési díj (2002)
Szabolcsi Bence-díj (2011)