Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén

2013. november 20.

A 87 éve alapított és 1990-ben újraindított szakmai műhely 2013. december 4-én 10-18 óra között várja az érdeklődőket a Régi Zeneakadémián.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének feladata és küldetése, hogy hallgatóit előkészítse az egyházzene egyes szakterületeinek felső szintű művelésére, egyúttal más irányú zenei, pedagógiai tevékenységüket gazdagító vagy akár azt megalapozó ismereteket adjon.

Az eddigi, 2006-ban indult első diplomás alap- és mesterképzésen kívül a 2013/14-as tanévtől egyciklusú, két szakirányos, egyházzene- és ének-zene művésztanári képzés indult, melyben az állam által fizetett (ösztöndíjas) rendszerben kétszakos zeneművész-tanári diploma szerezhető. Az osztatlan, 5+1 éves, kötelezően kétszakos, alap- és középfokú tanításra egyaránt felkészítő oktatás utolsó (+1) évében összefüggő szakmai (iskolai) gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. E képzési forma nemcsak a végzettek szélesebb körű képzettségét és jobb egzisztenciális biztonságát szolgálja, hanem kiváló lehetőséget biztosít az iskolai énekoktatás és a templomi éneklés hagyományos kapcsolatainak újjáélesztésére, ápolására, az énekes iskolák munkájába való bekapcsolódásra.

A tanszék más egyetemek és főiskolák kurzusaira kredittel elismerhető áthallgatást is lehetővé tesz, mely további szakok (pl. hittanár) felvételét segítheti elő. (Jelenleg a KRE és a PPKE Hittudományi Karán, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytathatók ilyen tanulmányok.) A két-, ill. egyciklusú képzés után az egyházzenei doktoriskolában lehet továbbtanulni, majd egyházzenei DLA-doktorfokozatot szerezni. Az egyházzenei képzésben lehetőség van a korábban elkezdett hangszeres (vonós, fúvós) vagy énektanulmányok társhangszerként történő folytatására és annak egyházzenei (kamarazenei) alkalmazására. A korábban elkezdett orgonista tanulmányokat a Zeneakadémián nem csak a „klasszikus" orgonaművész tanszakon, hanem az egyházzenész-orgonaművész szakirányon is lehet folytatni. Utóbbiak az Egyházzene Tanszéken nem csupán a hagyományos liturgikus orgonista-feladatok (énekvezető kántor) magas szintű művészi ellátására készülnek fel, hanem a gazdag istentiszteleti orgonarepertoárba is betekintést kapnak. Karvezetés iránt érdeklődők a többszólamú egyházi zene vezénylése mellett speciális gregorián vezénylés kurzusokon vehetnek részt.

Ebből a gazdag kínálatból ad ízelítőt a 2013. december 4-i nyílt nap, melynek programja a következőképp alakul:

Általános tájékoztató:

16:00-17:00

Csoportos órák:

10:30-11:30

Korai polifónia

Mezei János

313. terem

BA I/BA III

12:00-13:00

Magyar népének I.

Dobszay Ágnes

301. terem

MA I

12:30-14:00

Liturgikus német nyelv

Fülöp József

317. terem

BA II/BA III

13:00-14:00

Magyar népének II.

Dobszay Ágnes

301. terem

MA II

 

Gregorián/graduál elmélet

Merczel György

313. terem

BA I

14:00-15:00

Karvezetés

Merczel György

313. terem

BA I

 

Liturgikus módszertan (prot.)

Bódiss Tamás

302. terem

BA II/BA III

 

Liturgikus módszertan (kat.)

Dobszay Ágnes

317. terem

BA II/BA III

 

Gregorián műfajok/processzió

Szendrei Janka

301. terem

MA I/MA II

15:00-16:00

Liturgikus szolgálat (prot.)

Bódiss Tamás

317. terem

BA I

 

Gregorián/Recitáció

Dobszay Ágnes

302. terem

BA II

 

Magyar gregorián

Szendrei Janka

301. terem

 

17:00-18:00

Reneszánsz Kamaraének

Mizsei Zoltán

302. terem

 

19:00-20:30

Schola Academica próba

Merczel György, Mizsei Zoltán, Soós András, Kocsis Csaba

302. terem

 

 

Egyéni órák

10:00-10:30

Tra-pa (Lak Ferenc)

Mezei János

313. terem

11:30-12:00

Continuo (Hollóssy Katalin)

Mezei János

313. terem

12:00-12:30

Continuo (Szabó Emese)

Mezei János

313. terem

12:30-13:00

Liturgikus orgonajáték (Szabó Emese)

Mezei János

313. terem

 

 

Címkék