Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Az MMA tagja lett a Zeneakadémia több oktatója is

2021. december 20.

Új rendes és levelező tagok felvételéről döntött a Magyar Művészeti Akadémia, köztük vannak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem neves tanárai: Hőna Gusztáv harsonaművész, Onczay Csaba csellóművész, Sipos János etnomuzikológus, Eredics Gábor népzenész, Kamp Salamon karmester és karnagy, valamint Balázs János zongoraművész.

A köztestület tájékoztatása szerint az elnökség a koronavírus-járvány fokozódására tekintettel a 2021. december 6-i közgyűlés elhalasztásáról döntött, és támogatta, hogy írásbeli véleménynyilvánítást követően a közgyűlés tagjai a köztestület elektronikus szavazórendszerén keresztül hozzanak döntést a rendes és levelező tagok 2021. évi felvételéről. A voksolás eredményeképpen a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem oktatói közül számos neves művész vált taggá.

A Zeneművészeti Tagozat rendes tagja lett Hőna Gusztáv Liszt-díjas harsonaművész, professor emeritus, korábbi tanszékvezető és Onczay Csaba Kossuth-díjas csellóművész, professor emeritus; a Művészetelméleti Tagozaté a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével elismert Sipos János etnomuzikológus, óraadó tanár; a Népművészeti Tagozaté pedig Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész, egyetemi adjunktus, a Népzene Tanszék alapításának kezdeményezője és a sikeres stratégia létrehozója.

Levelező taggá választották a Zeneművészeti Tagozatba Balázs János Kossuth-díjas zongoraművészt, egyetemi docenst és Kamp Salamon Kossuth-díjas karmester-karnagyot, egyetemi tanárt.

 

Eredics Gábor, Kamp Salamon, Balázs János, Hőna Gusztáv és Onczay Csaba

 

Mellettük rendes taggá választották a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett Jánosi András népzenészt, az egyetem Népzene Tanszékének korábbi oktatóját, valamint az intézmény egykori növendékeit: Berlász Melinda Széchenyi-díjas zenetörténészt, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársát és Rohonyi Anikó Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas operaénekest.

Az új tagok teljes listája az MMA honlapján ide kattintva tekinthető meg.